שיחות לחו"ל

 

State Land line Mobile
Andorra  
Austria  
Bangladesh
Belgium
Brazil  
Brunei
Bulgaria  
Chile Only 569
China
Colombia
Costa Rica  
Croatia  
Cyprus
Czech Rep.  
Denmark  
Estonia  
Finland  
France
French Guiana  
Germany  
Guatemala  
Hong Kong
Hungary  
Iceland  
India  
Indonesia  
Italy  
Japan  
Kenya  
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Luxembourg  
Malaysia
Malta  
Mexico
Netherlands  
New Zealand  
Nigeria  
Norway  
PNG  
Paraguay  
Peru  
Poland  
Portugal  
Reunion
Romania  
Russia
San Marino  
Serbia  
Singapore
Slovakia  
Slovenia  
South Africa  
Sweden
Switzerland  
Taiwan  
Thailand
Uganda  
UK  
USA
Uruguay  
Virgin Islands  
Uzbekistan  
Venezuela  
Vietnam  
W. Sahara  
Zambia  

 

 

* בחיוג למדינות היעד המפורטות ברשימה, תעריף השיחה זהה לתעריף שיחה פנים ארצית בישראל,
אם ברצונך לחייג למדינה שאינה מופיעה ברשימה, יש לתאם עם נציג נימבוס את תעריף דקת השיחה.

 

 

 

 

מכשירים

חדרי ועידה

 

ממשק הקלטות

מסלולים

 

 

בחירת מרכזייה

תכונות מערכת

שיחות בינלאומיות

אבטחה והצפנה