חדרי ועידה                      

חדר ועידה - חדר ישיבות וירטואלי אליו ניתן לחבר בשיחה טלפונית ריבוי בני שיח מכל מקום בעולם.
מספר טלפון ייחודי - כל המשתתפים מחייגים למספר הטלפון הייחודי ומתחברים לועידה.

אפשרויות נוספות:
קוד הגנה - כל מתקשר נדרש להקיש קוד סודי המאפשר לו להתחבר לועידה.
זיהוי מתקשר - המערכת תחייב את המתקשר להזדהות ותכריז בפני הועידה על הצטרפותו לשיחה.
מספר גישה זר - הוספת מספר טלפון זר במעל ל- 80 מדינות בעולם.
חדר ועידה לפגישות עסקים - ריבוי מתקשרים בשעה מתואמת מראש לשיחת ועידה עסקית.
קו פתוח לעובדי שטח - קבוצת שיחה להקלת הסינכרון התקשורתי בין עובדי שטח באתר בתחומי הביצוע, תשתיות, התקנות ודומיהם.
קו פתוח לקבוצות אבטחה - קו תקשורת פתוח בין שומרים באתר או קבוצת אתרים להגברת היעילות.
קו פתוח לניהול פעילים - מוקד קולי לניהול פעילי שטח מול מנהל יחיד.
פורום מנויים - קבוצת שיחה לחברי פורום מנויים בנושא ייעודי.
פורום הרצאות - ריבוי מאזינים וקוד מנהל למרצה אחד או יותר.

 

  

מכשירים

חדרי ועידה

 

ממשק הקלטות

מסלולים

 

 

בחירת מרכזייה

תכונות מערכת

שיחות בינלאומיות

אבטחה והצפנה